Teksty piosenek / T / Tadeusz Nalepa


  Dbaj o miłość

  Dzieło Twoich rąk

  Hołd

  Jedź ostrożnie - nie popędzaj kół

  Jesteś w piekle

  Już wstał Twój dzień

  Kiedyś Ci wierzyłem

  Kiedy znowu zacznę wątpić

  Kim bez Ciebie jestem

  Kły wilczycy

  Łzą nie zyskasz nic

  Mój dom umiera

  Musisz kłamstwem karmić ich

  Musisz walczyć, musisz wierzyć

  Muszę dziś Ciebie zabić

  Nauczyłem się niewiary

  Na wysoką wchodzę górę

  Nie takich ludzi Znałeś

  Nie uciekaj, dokąd uciec chcesz

  Nie żałuj mnie

  Oni mnie wyręczą w tym

  On słońcem mym

  Sen szaleńca

  Słowa

  Święty Boże nie pomoże

  Takie jest życie

  Tak to ja

  Ten o Tobie film

  To mój blues

  Więc Bądź

  Wilczych praw dziś czas

  Zasady gry

  Zawsze wierny mi

  Znam cię życie

  Żyj chwilą

Lyrics - Nieruchomości - Torebki