Teksty piosenek / S / Sonic Youth / Mildred pierce

Sonic Youth - Mildred pierceTekst piosenki:

Mildred Pierce
  
   MILDRED!!!!!!
   MILDRED PIERCE!!!!!
   MILDRED PIERCE!!!!!
   NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH!!!!!!!!!!
   MILDRED PIERCE!!!!!
   MILDRED PIERCE!!!!!
   WHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!?!!!!
   MILDRED PIERCE!!!!!
  
   WHAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!!!!!!!!!
Lyrics - Nieruchomości - Torebki