Teksty piosenek / S / Sonic Youth / Funky fresh

Sonic Youth - Funky freshTekst piosenki:

[Thurston]
   shit is funky fresh, you know
   it's funky fresh
  
   it's funky fresh, you know
   shit's funky fresh
  
   it's funky fresh, you know
   shit's funky fresh
  
   it's funky fresh, you know
   shit's funky fresh
  
   it's funky fresh, you know
   shit's funky fresh
  
   it's funky fresh, you know
   shit's funky fresh
  
   it's funky fresh, you know
   shit's funky fresh
  
   it's funky fresh, you know
   shit's funky fresh
  
   it's funky fresh, you know
   shit's funky fresh
Lyrics - Nieruchomości - Torebki