Teksty piosenek / N / Natalia Kukulska / 8 Błogosławieństw

Natalia Kukulska - 8 BłogosławieństwTekst piosenki:


  
   Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
  niebieskie.
  
  Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  
  Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  
  Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni
  będą nasyceni.
  
  Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  
  Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  
  Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą
  nazwani synami Bożymi.
  
  Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
  albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  
  Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i
  gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
  
  Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.
  Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami
  
Lyrics - Nieruchomości - Torebki