Aniele

  Dialog

  Ekstradyska

  Futbol

  Gładka arystokratka

  Głosy

  Harmonia

  Mezokracja

  Mikrofonu muszkieter

  Może Ty

  Na ostatnią chwilę

  Nie ma nic

  Panczlajner

  Pasja

  Rapuj

  Rejs czwarty

  Rybobranie

  Szczęście

  Taki robię rap

  Ważne

  Wodzu, Prowadź

  Wstawaj

  Zbych

  Żeby Nie Było...

  Ziewać mi się chce

Lyrics - Nieruchomości - Torebki