Teksty piosenek / K / Ken Laszlo


  Glasses man

  Hey hey guy

Lyrics - Nieruchomości - Torebki