Ich Troje - KoksTekst piosenki:

usi±¶ć i siedzieć
  o wszystkim chcieć wiedzieć
  i nie chcieć już nigdy wstać
  
  patrzeć wesoło
  nie kręcić się wkoło
  i nie chcieć już nigdy spać
  
  wiedzieć dlaczego nie kochać już tego
  i nie chcieć już nigdy brać
  
  pytać natrętnie
  u¶miechać się wstrętnie
  i nie chcieć już nigdy się bać
  
  
  czemu mama pozwoliła - czemu mama ich wpu¶ciła
  czemu tata nie powiedział i wci±ż w swym fotelu siedział
  czemu mama nie krzyczała - czemu mama forsę dała
  czemu tata nie chciał wiedzieć - tylko nam pozwolił...
  
  
  nie wiesz już nic
  nie chcesz wiedzieć już nic
  nie wiesz nic - to nie musi tak być
  
  nie wiesz już nic
  nie chcesz wiedzieć już nic
  nie wiesz nic - to nie musi tak być
  
  
  jaki¶ ból - jaki¶ żal
  jaki¶ blask i słońca skwar
  jaki¶ dzień - jaka¶ noc
  to drugów moc!
  
  potęga i siła z nas wszystko wypiła
  zeschnięci, spuchnięci leżymy jak wzdęci
  
  
  czemu mama pozwoliła - czemu mama ich wpu¶ciła
  czemu tata nie powiedział i wci±ż w swym fotelu siedział
  czemu mama nie krzyczała - czemu mama forsę dała
  czemu tata nie chciał wiedzieć - tylko nam pozwolił...
Lyrics - Nieruchomo¶ci - Torebki