Baboki

  Centrum wynalazków

  Da, da, da

  Faja 89

  Hej cześć

  Hej kochanie

  Kawiarnia serce

  Kiedy zamykam oczy

  Klub wesołego szampana

  Kobiety, wino, śpiew

  Kochać czasem

  Lato

  Ludzie pragną piękna

  Mów mi Elvis

  Nóż Polańskiego

  Panie i panowie

  Poranny sen

  Schizofrenia

  Serce w butonierce

  Swobodny Dżordż

  Żółty rower

Lyrics - Nieruchomości - Torebki